Privacy verklaring
AlgemeenPrivacy is voor MadouBags erg belangrijk. We streven ernaar om die privacy voor onze gebruikers optimaal te verzekeren. In deze privacy verklaring lichten we toe wat we met jouw gegevens doen.

Deze ‘Privacy verklaring’ regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door MadouBags, gevestigd aan de V/d Waalsstraat 12 te 4532 LC Terneuzen.
 christel@madoubags.nl
 06/29278700
Geregistreerd in het handelsregister onder naam Waal12 onder nummer 65622138. Het BTW nummer is NL180464346B01.

Persoonsgegevens
Wij verwerken een aantal persoonsgegevens:
- Bij telefonisch of e-mail contact : je telefoonnummer(s) en mailadres(sen)
- Bij het plaatsen van een bestelling: je adresgegevens, betalings- en facturatiegegevens
- Via cookies (zie volgende paragraaf betreffende cookies)

Je persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Je adresgegevens worden alleen doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij het afhandelen van je bestelling (zoals PostNL). Tevens verwerken we persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.MadouBags bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. MadouBags gebruikt cookies om je te herkennen wanneer je de www.madoubags.nl nogmaals bezoekt. Door cookies te gebruiken kan MadouBags informatie verzamelen over het gebruik van de website en deze verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Wil je geen cookies ontvangen, dan kun je dat in je browser instellen.

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MadouBags. Hiertoe dien je te contact op te nemen, hetzij per e-mail of per post, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitsbewijs.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Tel +31 (0)88 1805 250 of via het klachtenformulier op de site https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact
Heb je andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact op:MadouBags
V/d Waalsstraat 12 4532 LC Terneuzen christel@madoubags.nl 06/29278700

De privacy verklaring kan worden herwerkt en geüpdated. Deze Privacy Verklaring werd laatst gewijzigd op 27 november 2018.